OP

OP – Orientacja Precyzyjna – Trail-O – sport dla niepełnosprawnych

Orientacja Precyzyjna (skrót OP), z ang. Trial-O jest jedną z czterech dyscyplin International Orienteering Federation (IOF). Dyscyplina ta powstała aby zaoferować każdemu, bez względu na ograniczenia ruchowe start w zawodach z orientacji sportowej. Skierowania jest głównie dla osób niepełnosprawnych celem aktywizacji ich w środowisku sportowym i takie osoby startują w kat. PARA. Natomiast druga kategoria to OPEN i tam o zwycięstwo walczą zawodnicy, którzy nie kwalifikują się do uprawiania sportu paraolimpijskiego. Jest też podział wiekowy – do 14 lat i powyżej .
Na starcie zawodnicy otrzymują mapy, na których oznaczone są punkty kontrolne (PK) w postaci purpurowych okręgów. Zadaniem zawodnika jest odnalezienie punktów kontrolnych w terenie i udzielenie odpowiedzi na pytanie, który z lampionów w danym punkcie kontrolnym jest ustawiony prawidłowo.
W Orientacji Precyzyjnej, w punkcie kontrolnym może być ustawionych od 1 do 6 lampionów. Poszczególne lampiony są oznaczane symbolami od A do F, przy czym jako A jest oznaczony lampion ustawiony najbardziej z lewej strony, patrząc od punktu podjęcia decyzji. Może się zdarzyć tak, że żaden z lampionów nie jest ustawiony prawidłowo – wtedy prawidłowa odpowiedź brzmi: Z- zero. W szczególnym wypadku, w danym PK może być ustawiony tylko jeden lampion. Wtedy zadaniem zawodnika jest ustalenie czy lampion jest ustawiony prawidłowo (odpowiedź A), czy nieprawidłowo (odpowiedź Z). Dodatkowo, każdy PK jest opisany za pomocą specjalnych piktogramów, umieszczonych w tabelce. W OP wykorzystywane są głównie mapy w skali 1:4000 lub 1:5000, wykonane według standardu międzynarodowego ISSOM. Symbole wykorzystywane w mapach dla OP, różnią się od map standardowych i tak np. kolor żółty oznacza teren otwarty a kolor biały oznacza las o dobrej przebieżności. Kolor jasno zielony to teren o utrudnionej przebieżności a ciemnozielony oznacza gąszcz. W OP zawodnicy poruszają się tylko po wyznaczonych ścieżkach, zejście niej grozi dyskwalifikacją. Trasa musi być wyznaczona w taki sposób aby można było przejechać wózkiem. Każdemu zawodnikowi, poruszającemu się na wózku, może towarzyszyć opiekun, którego zadaniem jest pomoc zawodnikowi przy poruszaniu się na trasie. Po podjęciu decyzji, zawodnicy za pomocą perforatora zaznaczają właściwą odpowiedź na specjalnej karcie startowej. Osoby mające problemy z dysfunkcją ruchu, która uniemożliwia samodzielne zaznaczenie prawidłowej odpowiedzi, mogą ustnie udzielić odpowiedzi i wtedy odpowiedź na karcie startowej jest zaznaczana przez opiekuna. Na zawodach międzynarodowych korzysta się z alfabetu ICAO A–Alpha, B–Bravo, C–Charlie, D–Delta, E– Echo, F–Foxtrot, Z—Zero. W Orientacji Precyzyjnej w kategorii PARA, nie ma znaczenia czas pokonywania trasy a podstawowym kryterium w klasyfikacji zawodników jest ilość prawidłowych odpowiedzi.
Na pierwszy rzut oka, zasady obowiązujące w OP wydają się bardzo skomplikowane ale wystarczy jeden trening w terenie pod okiem instruktora i wtedy wszystko staje się jasne. Wszystkie szczegółowe zasady i przepisy obowiązujące w OP, są opisane na stronie https://orientacjaprecyzyjna.pl