RJnO

RJnO – Rowerowa Jazda na Orientację

W Rowerowej Jeździe na Orientację, obowiązują podobne zasady jak w Biegu na Orientację.

Zawodnicy na starcie otrzymują mapy z zaznaczonymi punktami kontrolnymi i zadaniem zawodnika jest odnalezienie w terenie i potwierdzenie wszystkich punktów kontrolnych w jak najkrótszym czasie. Ze względu na to, że zawodnicy poruszają się na rowerze, teren zawodów RJnO jest na ogół dużo większy niż w przypadku BnO. Trasa do RJnO musi być zbudowana w taki sposób, że do każdego punku kontrolnego można dojechać na rowerze.

W mapach do RJnO wykorzystywane są również  międzynarodowe, znormalizowane symbole określone przez IOF (International Orienteering Federation) – ISMTBO.  W odróżnieniu od map do BnO, w mapach do RJnO, wykorzystuje się znacznie mniej symboli. Od oznaczania przebieżności lasu, wykorzystuje się jedynie kolor biały i jasnozielony. Występuje też jeden typ bagna i jeden typ płotu. Na mapie do RJnO nie stosuje się oznaczeń granicy kultur. Najważniejszą informacją na mapach do RJnO, jest szczegółowe oznaczenie sieci dróg i ścieżek z dokładnym określeniem ich „jezdności”. Symbole dróg i ścieżek są grubsze niż na mapach BnO. W mapach do RJnO wyróżnia się 8 rodzajów dróg i ścieżek:

Przykładowa mapa do RJnO wygląda następująco: