O Nas

MAŁOPOLSKIE STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOŁECZNYCH
„AQUA SPORT”

Józef Baran – Szef Stowarzyszenia Aqua Sport

 

Beata Baran – Szefowa Stowarzyszenia Aqua Sport

 

Barbara Strugała – Kierownik sekcji Orientacji Sportowej oraz Instruktor Sportu

Teresa Bugaj – Instruktor Sportu, Pilot Wycieczek i Przewodnik Górski.

 

Adrian Król – Webmaster & IT Support

 

Nasz numer konta: 63 1750 0012 0000 0000 3986 4029

Celem naszego Stowarzyszenia jest:

1) WSPIERANIE ROZWOJU REGIONU MAŁOPOLSKIEGO POPRZEZ DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWĄ,REKREACYJNĄ I TURYSTYCZNĄ.

2)  WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ I KULTURALNEJ SŁUŻĄCEJ ROZWOJOWI REGIONALNEMU.

3) WSPIERANIE DZIAŁAŃ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ NA RZECZ ROZWOJU REGIONU ORAZ INTEGRACJI Z INNYMI REGIONAMI KRAJOWYMI ORAZ ZAGRANICZNYMI.

4) WSPIERANIE ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY W TYM NIEPEŁNOSPRAWNEJ, SZCZEGÓLNIE W ZAKRESIE REKREACJI, TURYSTYKI I SPORTU.

5) WSPIERANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ.

6)  WSPIERANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ PODNIESIENIA BEZPIECZEŃSTWA REKREACJI, TURYSTKI I SPORTU NA AKWENACH WODNYCH.

7)  OCHRONA PRAW I REPREZENTOWANIE INTERESÓW ZRZESZONYCH CZŁONKÓW